Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa glejtu królewskiego dla Izaakowicza

Żyd Pejsak Majerowicz, syndyk [reprezentant interesów gminy w sprawach publicznych - red.] gminy lubelskiej, w imeiniu Mojżesza Izaakowicza, seniora [urzędnika gminy odpowiedzialnego za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] w Kazimierzu pod Krakowem i jego małżonki Sorel oblatuje [wpisuje akt do ksiąg urzędowych - red.] glejt żelazny króla Michała Korybtua Wisniowieckiego z 29 VI 1670 r., w którym król zawiesza na 6 miesięcy dekret [wyrok - red.] trybunalski nakładający na Izaakowicza karę wieczystej banicji w związku z niewywiązaniem się przez niego ze spłaty 6 tys. złp długu wobec wojskiego chęcińskiego Andrzeja Wielowiejskiego, syna Aleksandra Wielowiejskiego, stolnika kijowskiego.