Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Giermanowicza przeciwko Jelonkowiczom

Oblata [wpisanie do ksiąg urzedowych - red.] aktu wprowadzenia (tradycji) 28 II 1689 r. mieszczanina lubelskiego Jakuba Giermanowicza do domu drewnianego Żyda Manela Jelonkowicza i jego żony Gałdy, a także ich dzied Lewka i Gałdy Mendlowiczowej przy ul. Żydowskiej w Lublinie. Przejęde domu nastąpiło na podstawie dekretu grodzkiego lubelskiego z 26 I 1689 r. w związku z niemożnością restytucji [zwrotu - red.] od Jelonkowicza sreber i innych zastawionych u niego rzeczy. Załączony inwentarz domu i jego wyposażenia.