Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Efraima przeciwko Dreierowi

Żyd Marek Mordus, plenipotent [pełnomocnik - red.] Żyda lubomlskiego Efraima., w imieniu Efra­ima protestuje przeciwko kupcowi gdańskiemu Henrykowi Dreierowi, że ten nie stawił się, aby zgodnie z dekretem zmarłego niedawno wojewody lubelskiego [Ga­briela Tęczyńskiego] złożyć przysięgę przed subdelegatem Krzysztofem Średzińskim, wojskim chełmskim, w sprawne sumy 1638 złp 22 gr za zakontraktowane u Efraima zboże, choć termin złożenia juramentu [przysięgi - red.] właśnie mijał.