Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Dzierżka przeciwko Kamienieckiemu

Krzysztof Dzierżek chorąży trocki, dworzanin królewski pozywa Żyda Dawida zwanego Kamienieckim, administratora komory celnej bełskiej, do urzędu grodzkie­go lubelskiego, o bezprawne pobieranie cła (pozew wystawiony 16 X). Swoje szkody z tego tytułu szacował na 2 tys. grzywien. W postępowaniu przed urzędem Dawid powoływał się na konstytucje Królestwa. Podstarości lubelski Jan Dzierżek odesłał obydwie strony do Trybunału Koronnego Lubelskiego.