Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Doktorowicza przeciwko Natanowi

Żyd lubelski Marek, syn Mojżesza Doktorowicza, w imieniu ojca oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] uniwersał Zygmunta III Wazy z obozu pod Smoleńskiem 5 IV 1610 r. adresowany do władz „miast i miasteczek naszych", aby „czynili sprawiedliwość" w odniesieniu do kupca augsburskiego Jędrzeja Natana, gdy tylko się u nich pokaże. Był on winien Mojżeszowi Doktorowiczowi „sumę pieniędzy niemałą", której Żyd nie mógł odzyskać.