Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Doktorowicza przeciwko Kemerlingowi (10 października 1608 r.)

Urząd grodzki lubelski wyznacza nowy termin rozprawy w sprawie z pozwu Mojżesza Doktorowicza, Żyda z lubelskiego Podzamcza, przeciwko kupcowi gdań­skiemu Andrzejowi Kemerlingowi, bratu i spadkobiercy zmarłego Jakuba Kemerlinga o zwrot pieniędzy [suma niewymieniona], które na mocy zawartego z Mojżeszem kontraktu zmarły miał wypłacić Annie z Balów Drohojowskiej, wdowie po kaszte­lanie sanockim Janie Drohojowskim (wcześniej do grodu pozywany był sam Jakub Kemerling, ale zmarł przed rozstrzygnięciem sprawy). Urząd nakazuje też nałożenie aresztu na mobilia [ruchomości - red.] i rzeczy nieruchome zmarłego Jakuba Kemerlinga.