Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Doktorowicza i Irsza przeciwko Kiełczewskiemu

Relacja woźnego o złożeniu pozwu do urzędu grodzkiego lubelskiego dla Wa­cława Kiełczewskiego, starosty wschowskiego. Mojżesz Doktorowicz, senior [urzędnik gminy odpowiedzialny za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] gminy lubelskiej, z synem Irszem pozywają w sprawie niewywiązania się przez Kiełczewskiego z kontraktu zawartego na dostawę 3 tys. beczek soli ruskiej (kontrakt tu oblatowany [wpisany do ksiąg urzędowych - red.]), przez co Żydzi ponieśli straty sięgające 4 tvs. złp.