Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Dobruchowskiego przeciwko Żydom lubelskim warzącym piwo (13 stycznia 1595 r.)

Mieszczanin Stanisław Dobruchowski protestuje przeciwko Żydom lubelskim, że ci wbrew ordynacji starosty i dekretowi królewskiemu między podzamczanami lubelskimi a Żydami, w browarze na gruncie popa ruskiego nadal prowadzą produkcję piwa, które szynkują bez ograniczeń. Załączona relacja woźnego, że był na gruncie należącym do popa, gdzie w domu zwanym Czaplińskiego widział, jak Żyd Moszko warzył piwo.