Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Dobrogoszcza przeciwko Humlom i Jakubowiczowi

Relacja o egzekucji [wykonaniu kondemnaty - red.] dokonanej 28 VIII 1730 r. na Krakowskim Przedmieściu w Lublinie w kamienicy należącej do Franciszka i Agnieszki Humlów, a dzierżawionej przez Żyda Hirsza Jakubowicza. Z rekwizycji [zgłoszenia - red.] Gabriela Dobrogoszcza, prepozyta kościoła Świętego Ducha, syna poprzedniego właściciela kamienicy Jana Dobrogoszcza, z mocy wcześniejszej kondemnaty [orzeczenia sądu o winie oskarżonych wydanego bez ferowania wyroku - red.] kamienicę przejął NN Milanowski.