Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Danielowicza przeciwko nieznanym sprawcom

Relacja woźnego, że z rekwizycji [zgłoszenia - red.] Żyda poznańskiego Samuela Danielowicza był na Krakowskim Przedmieściu, gdzie przeprowadził obdukcję ran na ciele Danielowicza oraz słyszał od niego, że podczas nocnej na niego napaści na Podwalu został pobity i okradziony z towarów na sumę 7 tys. złp. Na prośbę syndyka [reprezentanta interesów gminy w sprawach publicznych - red.] gminy lubelskiej Marka Mordusa woźny ogłosił też publicznie w czterech miejscach: na Krakowskim Przedmieściu, na Podwalu, na rynku i na ul. Żydowskiej wiadomość o kradzieży, z ostrzeżeniem, by kradzionych rzeczy nie kupować.