Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Daniela i innych przeciwko Miastkowskiemu

Relacja woźnego, że z rekwizycji [zgłoszenia - red.] seniora [urzędnika gminy odpowiedzialnego za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] gminy lubelskiej Daniela oraz szkolnika Samuela, a także Żydów Jelenia i Kalmana z lubelskiego Podzamcza, był w domu Jelenia, gdzie widział zniszczenia i szkody, jakich podczas najścia na dom Jelenia dokonał szl. [szlachetny - red.] Jan Miastkowski, famulus [sługa - red.] chorążego koronnego Marka Sobieskiego. W załączeniu akt obdukcji ran na ciele Kalmana, które odniósł podczas zajścia.