Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Chaimowicza, Mendlowicza i seniorów lubelskiej gminy żydowskiej

Seniorzy [przedstawiciele gminy żydowskiej przed władzami państwowymi - red.] gminy lubelskiej: Aron Józwowicz, Jakub Rubinowicz, Marek Szmerlowicz i Icko Moszkowicz oraz jej syndyk [przedstawiciel gminy żydowskiej w sprawach publicznych - red.] Pejsak Majorowicz upoważniają w imieniu całej gminy lubelskiej seniorów Józefa Chaimowicza i Kopcia Mendlowicza do wystawienia asygnacji [pisemnego nakazu wypłacenia pieniędzy okazicielowi dokumentu - red.] i odebrania sumy 6 tys. złp od księdza [zostawione wolne miejsce na wpisanie imienia i nazwiska].