Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Brykciego przeciwko Szamlachowi

Dekret sądu grodzkiego lubelskiego w sprawie z pozwu chłopa Ernesta Brykciego przeciwko Żydowi urzędowskiemu Eliaszowi Szamlachowi, dotyczącej kradzieży przez Żyda czterech worków żużlu. Ponieważ Szatniach nie stawił się, sąd nałożył na niego kondemnatę [orzeczenie sądu o winie oskarżonego wydane bez ferowania wyroku - red.] zaocznie. Załączona relacja woźnego, że pozew złożył 13I X w synagodze urzędowskiej, na co ma potwierdzenie tamtejszego syndyka [reprezentanta interesów gminy w sprawach publicznych - red.].