Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Borzęckiego przeciwko Rychalskiemu

Sąd grodzki lubelski orzeka w sprawie pretensji, jakie szl. [szlachetny - red.] Jakub Borzęcki miał wobec szl. Adama Rychalskiego, który był winien aktorowi [powodowi - red.] 180 złp. Rychalski miał zdeponować jakąś sumę u Żyda z lubelskiego Podzamcza Mojżesza Doktorowicza, od którego Borzęcki mógłby tę sumę odzyskać. Doktorowicz wykazał jednak, że pieniądze te uzyskał za odstąpione Rychalskiemu bona sua omnia [swoje dobra - red.].