Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Borzechowskiego przeciwko Żydom lubelskim i innym

Dekret lubelskiego urzędu grodzkiego w sprawie z delacji [oskarżenia - red.] Mikołaja Borzechowskiego, egzaktora [poborcy - red.] podatków w roku 1593 w województwie lubelskim, doty­czącej odmowy płacenia podatku przez Żydów z lubelskiego Podzamcza, z Parczewa, Piask, Kurowa, Puchaczowa, Zaklikowa, Goraja, Opola, Bełżyc i Kazimierza. Seniorzy [urzędnicy gmin odpowiedzialni za nie przed władzami państwowymi lub dominialnymi - red.] tych gmin pokazali skwitowania na sumę ponad 20 tys. złp z podatku pogłównego, jaki zapłacili w roku 1591, powoływali się także na dekret urzędu grodzkiego z 1582 r. uniewinniający Żydów z lubelskiego Podzamcza w podob­nej sprawie, ponieważ korzystają oni z przywileju królewskiego zwalniającego ich z innych, poza pogłównym, podatków. Biorąc pod uwagę ów przywilej królewski wydany dla wszystkich Żydów Korony, urząd grodzki uczynił pozwanych Żydów wolnymi od stawianego im zarzutu.