Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Boruchowicza i Wierzbickiej

Żyd lubelski Łazarz Boruchowicz oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] dekret sądu zadwornego z 15 XII 1651 r. w sprawie między nim a ur. [urodzoną - red.] Zofią Wierzbicką, wdową po Janie Wierzbickim, dotyczącej kasaty wydanego zaocznie dekretu z 21 III 1651 r. w związku z pozwem Wierzbickiej o zwrot 6 tys. złp. Ponieważ Boruchowicz wyrażał gotowość uregulowania długu, dekret został anulowany, miały być mu przywrócone prawa do przejętej faktycznie przez Wierzbicką jego kamienicy, a ostatecznym uregulowaniem sporu miał się zająć urząd grodzki lubelski.