Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Bonieckiego przeciwko Trzebińskiemu i Dawidowiczowi

Sąd grodzki lubelski odracza rozstrzygnięcie w sprawie między Antonim Ludwikiem Bonieckim, podstolim chełmskim, a przebywającymi w areszcie Stanisławem Trzebińskim i Żydem Pełtą Dawidowiczem, zwracając się do wicesgerenta grodzkiego o ich doprowadzenie z aresztu celem przesłuchania. W dwa dni później sąd uznał Żyda Pełkę winnym zniszczenia skarbca Bonieckiego we wsi Andrzejowie w celu dokonania kradzieży, za co skazał go na publiczne tortury. Egzekucji [wykonania - red.] wyroku miał dokonać wójt lubelskiego Podzamcza.