Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Bonieckiego przeciwko Borkowskiemu

Relacja woźnego, że z rekwizycji [zgłoszenia - red.] podstolego chełmskiego Antoniego Bonieckiego był w kamienicy seniora [urzędnika gminy odpowiedzialnego za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] synagogi [gminy - red.] lubelskiej Szlomy, gdzie nałożył areszt na sumę 54 imperiałów ze znajdujących się tam pieniędzy ur. [urodzonego - red.] Andrzeja Borkowskiego, do którego Boniecki miał finansowe pretensje.