Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Askiela przeciwko Słowikowi

Relacja woźnego, że z rekwizycji [pozwu - red.] Żyda lubelskiego Askiela, syna Jakuba Zelika, który z kolei był bratem zamordowanego Józefa Zelika, był we dworze wojewody krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego w Pliszczynie, wsi dzierżawionej przez ur. [urodzonego - red.] Mikołaja Iwickiego, gdzie nałożył areszt na chłopa Stanisława Słowika, mordercę Zelika, osadzonego już w karcerze przez Iwickiego. Tegoż dnia woźny złożył relację z obdukcji zwłok zamordowanego Zelika.