Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Aronowicza przeciwko Zaporskiemu i innym

Relacja woźnego, że z rekwizycji [pozwu - red.] Żyda chełmskiego Jakuba Aronowicza był we wsi Rybczewice, gdzie w domu chłopa Andrzeja Paczko, poddanego Marcina Zaporskiego, widział związanego syna Żyda Moszka, arendarza wsi Gardzienice, a następnie nałożył areszt na samego Moszka. Stamtąd pojechał do wsi Stryjna, gdzie we dworze Zaporskiego i w należącecej do niego stajni nałożył areszt na różne przedmioty i pieniądze, które mogły pochodzić z kradzieży dokonanej na Aronowiczu.