Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Aleksandrowicza przeciwko Kozarzowskiemu

Żyd Salomon Aleksandrowicz ze wsi Bystrzejowice, poddany ur. [urodzonego - red.] Jana Telefusa, protestuje przeciwko szl. [szlachetnemu - red.] Pawłowi Kozarzowskiemu, urzędnikowi Katarzyny z Tęczyńskich Sobieskiej, wojewodziny lubelskiej, ze wsi Pilaszkowice, że ten we­zwawszy go do Pilaszkowic, gdy Żyd przyjechał, zakuł go w łańcuchy i więził przez 4 tygodnie, dopóki Salomon nie wykupił się sumą 30 złp.