Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Aleksandrowicza przeciwko Bołudze i Kowalczykowi - 10 lutego 1634 r.

Relacja woźnego, że z rekwizycji [pozwu - red.] Gabriela Aleksandrowicza, famulusa [sługi - red.] podskarbiego koronnego [Jana Mikołaja Daniłowicza], był we dworze kasztelanowej lubelskiej Barbary Słupeckiej na Krakowskim Przedmieściu w Lublinie, gdzie nałożył areszt na jej poddanych Krzysztofa Bołudę i Jakuba Kowalczyka, zabójców Żyda Abrahama Jakimowicza z Janowca, faktora [pełnomocnika do spraw finansowo-majątkowych - red.] żup Samborskich.