Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Smutny epilog wróżby cygańskiej rozegrał się na Pogotowiu Ratunkowym.

Na łąkach koło Rusałki rozbił się obóz cygański. W niedziele w południe przechodził koło taboru 31-letni młodzieniec elegancko ubrany pan Karol Iwanek, zam. przy ul. Bonifraterskiej 13. Cyganka chciała powróżyć Karolowi, na co się zgodził. Horoskop wypadł zresztą w ponurych  barwach dla pana Karola i to wprawiło go w gniew. Zażądał zwrotu pieniędzy, a Cyganka podniosła alarm, na co zbiegli się jej współtowarzysze i pobili p. Karola.