Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Skutki pijaństwa - 11 listopada

38-letni Andrzej Kulka (Żytnia 16) lubił zaglądać do kieliszka. ub. soboty Kulka, podpiwszy sobie "solidnie" wpadł w ogromnie wojowniczy nastrój i idąc ulicą zaczepiał przechodniów. W rezultacie trafiła kosa na kamień. Zaczepieni przez Kulkę jacyś przechodnie dali wojowniczemu zwolennikowi Bachusa taką odprawę, że biedak musiał wzywać pomocy Pogotowia Ratunkowego. Nie skończyło się na tem. Kulkę zabrano do komisarjatu i pociągnięto do odpowiedzialności za pijaństwo i awantury.