Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Skarga Leona Hufnagla

Radny Leon Hufnagel złożył do Judenratu i Żydowskiego Komitetu Opiekuńczego Miejskiego skargę będącą efektem kradzieży z magazynu Rady rzeczy należących do skarżącego. Domagał się wyjaśnienia sprawy:

Około 20-go marca br. został ustawiony, w chwili wyrzucenia mnie z mieszkania, na przeciąg dni paru i za zgodą mec. [Izaak] Kerszmana i p. [Nachman] Lernera mój kufer zamknięty do magazynu Gminy i Żydowskiego Komitetu Opiekuńczego Miejskiego przy ul. Grodzkiej 11. W dniu wczorajszym w chwili zabrania kufra stwierdziłem, że kufer został otwarty przez osobę obcą i że z kufra wyjęto 2 pledy [...], 4 dywaniki oraz maszynkę do ostrzenia noży "allegro". [...] uprzejmie proszę o przeprowadzenie dochodzenia i ukaranie winnych. Uważam bowiem, że z magazynów gminnych nie powinny rzeczy bezkarnie ginąć.

Na podaniu widnieje odręczna adnotacja wskazująca, że sprawcy nie udało się ustalić.