Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sezon na kury

Złodzieje lubelscy upatrzyli sobie ostatnio za cel swych  "wypraw" komórki z drobiem. Powodzenie mają szczególnie kury. Onegdaj skradziono Cudykowi Gryntlasowi (Lubartowska 41) 18 kur i 5 gęsi- wartości 100 zł. Szałacie Janowi (Czeska 13) skradziono z komórki za pomocą dobranego klucza 4 kury, 1 klg mięsa wołowego i 2 talerze. Bieleckiemu Marjanowi (Zgodna 16) skradziono z komórki 4 kury, Jarzyńskiemu Józefowi (Łęczyńska 148) skradziono z chlewa 2 wieprze wartości 200 zł. Pilnować swojego dobytku!