Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sezon na garnitury i pierścionki

Benderowi Chaimowi we wsi Radawiec, gm. Konopnica, skradziono ze sklepu galanterję i różne słodycze. Dochodzenie wykazało, że kradzieży dokonali Jan Mazurek i Paweł Żydek ze wsi Radawiec, których zatrzymano i przekazano władzom sądowym. Sadkowskiej Józefie z folw. Jakubowice Murowane, gm. Wólka, skradziono z wozu przy ul. Ruskiej walizkę, zawierającą garderobę, ogólnej wartości 100 zł. Hertman Sabinie z Krasnegostawu, skradziono 2 sukienki i bluzkę, ogólnej wartości 300 zł. Wojciechowskiej Annie (Zamojska 19) skradziono pierścionek złoty z oczkiem, wartości 40 zł. Bąbolewskiemu Józefowi (Krzywa 23) skradziono 2 garnitury wartości 400 zł.