Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sesja sądu gościnnego - 8 listopada 1468 r.

644. Smael Marszowicz z Trok zeznał, że Jan Trzęsitoboła poręczyciel Jana Forhynsta zapłacił za tegoż Forhynsta dług za sukna i inne rzeczy w wysokości 400 florenów bez 12.
645. Jan Trzęsitoboła domaga się przed sądem zajęcia narożnej kamienicy Forhynsta w Lublinie z racji 400 florenów bez 12, które poręczył za Forhynsta, jako pierwszy wierzyciel.
646. Michał Szydłowski jest zobowiązany zapłacić do Oczyszczenia (NMP) 21 florenów za sukno Lutkowi domownikowi pana Jurgi Boka mieszczanina z Poznania.