Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sesja sądu gajonego wyłożonego - 9 listopada 1468 r.

647. Sąd przyznał Małgorzacie Olkowiance prawo bliższości do ogrodu - odkupiła go za własne pieniądze od Jana Szarka, który kupił go od córki Olkowianki.
648. Barbara, córka zmarłego Stanisława Małżonka ustanowiła swoim pełnomocnikiem księdza Jana, swojego stryja.
649. Piotr Kaprek zrzekł się swojego ogrodu (u ujścia rzeki?) naprzeciwko tkacza i od strony drogi, inaczej koło ogrodu Gościsza, na rzecz Mikołaja brata Andrejka.
650. Szlachcice Jakub i Michał Kilowscy bracia rodzeni zeznali, że sprzedali za 16 grzywien Janowi Kudzinowi swój łan, położony między Janem Chromym i innymi łanami poza Lublinem, z zagrodnikiem, gajem, pastwiskiem (ciągnącym się) od rzeki do rzeki i zasiewami; dodali warunek, że jeśli zapłacą Kudzinowi przed 24 czerwca 10 grzywien, wtedy on zwróci im ów łan z wyjątkiem zasiewów. Natomiast jeśli bracia nie zapłacą tej sumy, Kudzin zapłaci im jeszcze sześć grzywien i weźmie ich zasiewy, a bracia zrzekną się na zawsze na jego rzecz swoich praw do tego łanu.
651. Jan brat zmarłego Stanisława Małżonka odstąpił od opieki nad swoją bratanicą i ona podobnie ustąpi.