Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sesja sądu gajonego wyłożonego - 8 listopada 1475 r.

1625. Mikołaj Czech w imieniu swojej żony Katarzyny i Anny ciotki zmarłego Hendzela jego teścia, w sprawie przeciw Anastazji żonie Hendzela, w której odwoływali się do majestatu królewskiego, zeznał, że przyjął wyrok sądu najwyższego prawa niemieckiego na zamku w Krakowie.
1626. Katarzyna Zdunowa mieszczka z Parczewa ustanowiła swoim pełnomocnikiem we wszystkich sprawach Stanisława Białego.
1627. Sąd nakazał kowalowi Wawrzyńcowi Balandzie zachować wieczny pokój z Michałem Rymarzem, ponieważ Michał na prośbę prawych ludzi zwolnił go od złożenia przysięgi, obiecując więcej nie niepokoić.
1628. Szewc Piotr Gżegżoł z żoną Katarzyną zeznali, że przyjęli 14 grzywien od Małgorzaty żony Jana Kudzina, Anny żony Jana Poganka i Gierki za część należną od Gżegżoła klerykowi Mikołajowi synowi Świątesława po śmierci Katarzyny Żakowej. Piotr stryj Mikołaja zapisał te pieniądze na domu położonym przy ulicy Grodzkiej, między domami Piotra Filipowicza i Stanisława Lyfoga. Pieniądze te ma posiadać do czasu osiągnięcia lat sprawnych przez Mikołaja, którego jako opiekun obiecuje utrzymywać własnym sumptem.
1629. Kowal Wawrzyniec Balanda obwiniony przez Michała Rymarza w trzech skargach o kradzież, oszustwo i oddalenie żony, co zniesławiło ją i ich małżeństwo, uwolnił się od zarzutów za pomocą przysięgi swojej i sześciu dobrych ludzi.
1630. Arbitrzy w sprawie między Anną, Gierką, Małgorzatą, żonami Jana Poganka, Jana Świątkowicza i Jana Kudzina a Piotrem Gżegżołem i Mikołajem synem Świątesława orzekli, że rajca Jan Kudzin zadośćuczynił im za 60 grzywien pożyczonych przez Katarzynę wdowę po Mikołaju Żaku. Sąd nakazał (stronom) milczenie pod wadium 300 grzywien.
1631. Jan Świątkowicz z żoną Gertrudą zrzekają się na rzecz Jana Kudzina połowy folwarku położonego na przedmieściu Czwartek, między folwarkami krawca Jana i Mikołaja (...)wurdcza odziedziczonego po śmierci Katarzyny Żakowej. Za ten folwark Kudzin ma im dopłacić 11 grzywien.