Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sesja sądu gajonego wyłożonego - 7 grudnia 1468 r.

655. Małgorzata wdowa po Ormienisie (lub Ormianka) zeznała, że Jan Szarka zapłacił jej 10 grzywien za sprzedany mu ogród.
656. Dorota wdowa po Stanisławie Blonce uwolniła Jana Trzęsitobołę z zabezpieczenia poręki, które uczynił w zeszłym roku jej i jej małoletnim pasierbom. Jan zwrócił im pół domu zmarłego Blonki, który stanowił zastaw owej poręki.
657. Piechna Chabina sprzedała Janowi Dłotnickiemu dom położony między (domami) Kuninogi i Hiticha poza miastem za 11 grzywien, z których dwie grzywny zostały już zapłacone, a resztę Dłotnicki zobowiązał się uiścić w trzech określonych ratach i zezwolił Chabinie pozostać na stałe w izbie, którą dotychczas zajmowała.