Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sesja sądu gajonego wyłożonego - 6 października 1473 r.

1358. Stanisław Biały pełnomocnik rajcy krakowskiego Jerzego Gebla po raz drugi przedstawił (do wykupu) ogród Macieja Szklarza, w który został prawnie wprowadzony, zastawiony za 30 florenów (por. nr 1354).
1359. Anna Markowa po raz pierwszy przedstawiła (do wykupu) płaszcz brunatny jej córki Anny zastawiony za wydatki.
1360. Wawrzyniec oskarżył sługę miejskiego Marcina Masłowskiego słowami niepoczciwymi (godzącymi w cześć), jednak odwołał je przed sądem.
1361. Jan kleryk z Kraśnika oskarżył Michała Rychlika o pewne rzeczy. Obecnie stawił się przed sądem i odwołał swoje słowa.