Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sesja sądu gajonego wyłożonego - 23 lutego 1474 r.

1432. Kuśnierz Mikołaj Neko po raz trzeci przedstawił (do wykupu) suknię zastawioną za dwie kopy groszy przez niewiastę z przedmieścia Annę (por. nr 1408, 1418).
1433. Stefan Szczepanowicz odstąpił swojemu bratu Jakubowi Szczepanowiczowi wzgórze z ogrodami, o które spór prowadzi z nim Małgorzata Siestrzeńcowa.
1434. Anna Markowa stawiła się po raz pierwszy w sprawie przeciw Annie Fiolkowej, a ta nie przybyła.