Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sesja sądu gajonego wyłożonego - 20 maja 1472 r.

1193.
Szewc Jan Kozibrod zrzekł się na rzecz krawca Miklasza Długiego połowy „zatyłka” i ziemi na „zatyłku” domu tegoż Miklasza.
1194.
Szewc Tomek zrzekł się na rzecz Macieja Konopki domu położonego między dwiema ulicami wraz z “zatyłkiem”, położonym za domem Jana Istepki.
1195.
Rzeźnik Marcin Koza zrzekł się na rzecz rajcy Jana Gambali jatki rzeźniczej, położonej między jatkami Marcina Klozmana i Grzegorza Kunczy.
1196.
Sąd nakazał mieszczaninowi Maciejowi Szklarzowi dostarczyć dowody (prawo) odnośnie 12 florenów mieszczanina krakowskiego Mikołaja Gebla na trzeci dzień (albo na wtorek) po święcie Szymona i Judy.
1197.
Sąd nakazał Mikołajowi Geblowi mieszczaninowi krakowskiemu dać w dniu dzisiejszym Maciejowi Szklarzowi wprowadzenie w ogród na rok i dzień.
1198.
Micz z Wilna puścił wolno Hanusza, swojego sługę, którego nazwał (wcześniej) prawie niewolnym. Jako wolny może podróżować i służyć gdzie chce.