Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sesja sądu gajonego wyłożonego - 19 czerwca 1465 r.

116. Marcin Kwanta okazał po raz trzeci przed sądem pasy kramarskie oraz cynowe dwie miski z czterema kubkami i dzbanem, należące do sukiennika (postrzygacza sukna) Stanisława z Kurowa (jako zastaw za dług) jednej grzywny i ośmiu groszy (por. nr 22 i 102 ).
117. Agnieszka Ochmanowna uczyniła swoim pełnomocnikiem Bartosza z Krasnegostawu w nieznanej sprawie. (Zapis poważnie uszkodzony).
118. Katarzyna Żakowa stawiła się na pierwszy termin w celu uwolnienia swoich dóbr, zajętych przez Małgorzatę Kudzinę, Gierkę Wyszkową i wdowę Annę.
119. Mikołaj Neka oddał Janowi Wigantowi ogród położony między narożnym ogrodem zwanym Zieboczkowy i (ogrodem) zmarłego Michała Rymarza.
120. Wacław Rymarz i rymarz Andrzej zeznali ułożenie ugody między kramarzem Janem z Serocka a krawcem Jerzym z Lublina, kończącej ich spory. Za jej złamanie nałożono wadium w wysokości pięciu grzywien dla panów rajców i kopy groszy dla strony, która jej dotrzyma.
121. Piotr żebrak przez swego pełnomocnika woźnego sądowego Jana sprzedał Janowi Wigantowi ogród położony na rogu koło łanów Jana Piątka.
122. Michał Rymarz przekazał Janowi Wigantowi ogród (położony) między (ogrodem) kusznika i zmarłego Neki.
123. Podanie treści zapisu nie jest możliwe ze względu na znaczne jego zniszczenie.
 124. Jan młynarz uwolnił się (od zarzutów) w sprawach z Bernardem dlatego, że ów nie stawił się przed sądem.
125. Mikołaj z Pliszczyna wyłożył (do wykupu) zastaw rzeźnika Franka za 16 groszy: płaszcz i półmisek miedziany (lub patelnię spiżową?).
126. Balwierz Wojciech okazał (przed sądem) szary płaszcz (jako zastaw) za 18 groszy (długu) Michała Garbacza, a sąd nakazał zakończenie sporu na „powiatku”.