Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sesja sądu gajonego wyłożonego - 17 maja 1475 r.

1563. Stanisław Biały pełnomocnik Jana Piszczykura po raz trzeci przedstawił (do wykupu) połowę domu położonego między domami szlachcica Jakuba Konińskiego i Jana Smajdy, należącą do Grzegorza zwanego Kuncza i zastawioną za pięć florenów (por. nr 1538, 1553).
1564. Ormianie ze Lwowa: Krystek Wolkowski, Iwaszko, Augustyn, Michno, Jakub, Grzegorz poręczyli Maciejowi Wieluńskiemu za Andrzeja Nykoszowicza także Ormianina ze Lwowa w sprawie 60 kamieni mydła oraz 37,5 kamienia tymianu [żywicy lub drewna storakowca stosowanego do kadzideł - red.] i naczynia, które pozostawił u Wieluńskiego Ormianin lwowski Kalinnik.
1565. Iwaszko Wiesna mieszczanin wileński zeznał, że otrzymał już od swojego dłużnika Michała Fiszara mieszczanina krakowskiego cztery floreny w złocie, które ten zobowiązał się mu zwrócić w dwóch ratach na podstawie listu dłużnego.