Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sesja sądu gajonego wyłożonego - 16 kwietnia 1466 r.

243. Jan Kudzin ustanowił swoim pełnomocnikiem Grzegorza Fiola (w sprawie) przeciw Katarzynie Żakowej i innym osobom.
244. Michał bednarz zięć Stanisława Białego pozwany przez cieślę Wawrzyńca zeznał, że nie wie nic o nim złego, a tylko (że jest) prawy i dobry.
245. Jan Długi przedstawił (do wykupu) płaszcz Michała Dirdola (zastawiony) za pół grzywny i trzy grosze (por. nr 217, 226, 233).
246. (...)mek sprzedał Andrzejowi rymarzowi dom poza miastem, położony między domami Stanisława Pierzchały i Szymona Dyskiego.
247. Piotr Siestrzeniec w imieniu starościny Katarzyny i jej dzieci: Zofii i pozostałych oraz syna Zbigniewa kanonika sandomierskiego sprzedał szlachcicowi Stanisławowi Kruszowi pisarzowi grodzkiemu parcelę z nowo zbudowaną izbą, położoną za (parcelą) Sewniczy, a z drugiej strony Smajdowicza za 50 grzywien.
248. Michał Dirdol zadośćuczynił Janowi Kudzinowi w sprawie zastawu.
249. Jan pleban z Konopnicy przez swojego pełnomocnika zrzekł się na rzecz rzeźnika Jana Kunczy jatki, należącej do uposażenia ołtarza św. Wawrzyńca w kościele św. Michała w Lublinie, wraz z czynszem w wysokości jednej grzywny rocznie, położonej w Lublinie między jatką Kausta a narożnicą.
250. Szczurek przedstawił (do wykupu) kowadło (por. nr 224, 235).
251. Maczek i Jakub Pisgza zeznali, że byli obecni jak Jan Kuczyński dostał pożyczkę od Mikołaja w wysokości pięciu grzywien.
252. Grzegorz Goźdź i Mikołaj Opat poręczyli za Jakuba Szczepanowicza Janowi Trzęsitobole, że zapłaci 100 grzywien w ciągu dwóch tygodni.
253. Stanisław Kupczyk przedstawił (do wykupu) strzelbę (por. nr 230).
254. Andrzej zwany Andrejkiem, mieszczanin lubelski, otrzymał posag w wysokości 20 grzywien za swoją żonę Katarzynę i obecnie zabezpieczył go na sumę 40 grzywien na swoich wszystkich dobrach.
259. Jan Piątek zeznał przed sądem, że rajcy lubelscy ułożyli ugodę między nim a Piotrem Szachtarzem dotyczącą zastawu dwóch łanów z sadzawką i folwarkiem za 100 florenów. Zastaw zostanie umorzony, gdy Jan Piątek zwróci tę sumę do Bożego Narodzenia Piotrowi Szachtarzowi; do tego czasu Szachtarz może korzystać z tych nieruchomości.
260. Mikołaj, Elżbieta, Dorota i Małgorzata dzieci Marka zwane Markowymi (albo Markowie) sprzedały za pośrednictwem kołodzieja Jana - swojego pełnomocnika, ogród z domkiem poza miastem, położony naprzeciwko Smigrosza, Andrzejowi Markorskiemu za cztery grzywny płatne w ratach w ciągu czterech lat.
261. Michał Dirdol stawił się po raz drugi w sądzie przeciw wszystkim, jeśli ktoś zaskarżyłby (wyrok – por. nr 238).
262. Grzegorz Marko zastawił ogród za jedną grzywnę woskobojnikowi Wawrzyńcowi do Św. Michała, jeśli do tego czasu nie zwróci pieniędzy, odda go (Wawrzyńcowi).
263. (...) uwolnił się od zarzutów (w sprawie) przeciw Szczurkowi.

 

Uczestnicy

Powiązane wydarzenia

Źródła

Kategorie

Słowa kluczowe

Rodzaj wydarzenia