Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sesja sądu gajonego wyłożonego - 14 marca 1470 r.

878.
Grzegorz Kunicza winien jest Jakubowi Konińskiemu 20 grzywien za słód, które ma zwrócić do 6 XII bez opóźnienia.
879.
Mikołaj Opat wraz z żoną Jadwigą otrzymali od Piotra Pszonki z Babina 98 grzywien. Jeśli ich nie zwrócą do Nowego Roku, wówczas dadzą Pszonce wprowadzenie we wszystkie swoje dobra, mianowicie domy w mieście i poza nim, folwark z ogrodami oraz kamienicę, w której obecnie mieszkają.