Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sesja sądu gajonego wyłożonego - 14 lutego 1474 r.

1429. Mikołaj Opat, Jan Trzęsitoboła, Jan Wiśniowski oraz Jan Hanusz pisarz mieszczanina poznańskiego Georga Boka jako arbitrzy rozsądzili sprawę między mieszczaninem sandomierskim Janem Bączkiem a mieszczaninem warszawskim Andrzejem Edlingerem. Edlinger zwrócił Bączkowi 400 grzywien długu, znosząc wszelkie wcześniejsze zapisy dotyczące tego długu. Unieważniono też wcześniejszą ugodę, zawartą przy udziale arbitrów: Stanisława Pierzchały, Macieja Szklarza i Macieja Fiolka.
1430. Jakub Czuryło zobowiązał się zwrócić Andrzejowi Gajkowi i Nikielowi Filcowi dług w wysokości dwóch kóp i ośmiu groszy w dwóch równych ratach.
1431. Jan Wiśniowski winien jest rajcy Marcinowi Klozmanowi 24 floreny za kupionego konia, które poręczyła za niego żona Dorota. Jeśli nie zwróci tej sumy do półpostku, wówczas zobowiązuje się zwrócić 48 florenów.