Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sesja sądu gajonego wyłożonego - 14 czerwca 1475 r.

1579. Rajca Wieluński w związku z trzema pozwami przeciw swojemu wnukowi Janowi, uczynił „gwar[symboliczny gest polegający na uniesieniu palca prawej ręki zawiniętego w rękaw gwarantujący, że nie zmieni się treści oskarżenia - red.], że nie zamierza przedkładać więcej (zarzutów), niż ogłosił publicznie.
1580. Jan Trzęsitoboła obłożył sekwestrem po raz trzeci stół, szafę i skrzynię Macieja Fiolka za 4 ½ grzywny, znajdujące się u krawca Miklasza (por. nr 1535, 1577).
1581. Jan Kudzin i Jan Czapnik w imieniu swoich małżonek Anny i Małgorzaty oskarżyli Piotra Gżegżoła o 10 grzywien, należnych im prawem martwej ręki. Piotr przybył wraz z sześcioma (świadkami) i uwolnił się od zarzutów przysięgą.
1582. Szlachcic Stanisław sołtys z Osmolic zeznał, że Jan Piszczykur zapłacił mu 20 grzywien, za które miał zapisany dom, przez zmarłego Hanusza Falkemberga i skwitował go z tej sumy.
1583. Stefan Szczepanowicz złożył 20 grzywien za dom kupiony u zmarłego Piotra Szachtarza. Pieniądze te zgodnie z uczynionym targiem miał wziąć bratanek (Szachtarza) Piotr.
1584. Piotr Wilczopolski pożyczył u piwowara Tomasza cztery grzywny pod zastaw ogrodu położonego na przedmieściu, między ogrodami Piotra Jokundy i Marcina Kozy. Dług ma zwrócić do najbliższej Wielkanocy. Jeśli tego nie uczyni, Tomasz zajmie ogród.
1585. Krawiec Jan stawił się w sądzie jako pozwany w sprawie z kupcem Szymonem z przedmieścia o 17 groszy, a rajcy zwolnili go od przysięgi i prawnie uwolnili od zarzutów.