Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sesja sądu gajonego wyłożonego - 13 stycznia 1468 r.

504. Jan Kudzin przedstawił (do wykupu bliżej nieokreślone) dobra Andrzeja Wyszka (zastawione) za 17 grzywien.
505. Michał Bąk przekazał wieczyście na rzecz Wawrzyńca Porczka ogród położony poza Lublinem, między (ogrodami) czapnika Michała a Piotra Łazarza.
506. Szlachcic Stanisław Krusz przedstawił (do wykupu) dwa ogrody i dom zmarłego Mikołaja Ponikwodzkiego (zastawione) za 12 i pół grzywny i cztery grosze (por. nr 192).
507. Maciej Walenka uwolnił się od zarzutów szlachcica Stefana Łagiewnickiego w sprawie trzech grzywien i innych krzywd.
508. Jan ze Snopkowa przedstawił (do wykupu), jak wyżej (por. nr 483, 494, 501).
509. Mikołaj Neko zeznał, że za 10 grzywien (długu), według wcześniejszego zapisu w księdze radzieckiej ma dać (Stanisławowi Kruszowi) wprowadzenie do własnego domu.