Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sesja sądu gajonego wyłożonego - 13 czerwca 1470 r.

911.
Szlachcic Hektor z Niedrzwicy wraz ze swoim synowcem Piotrem Górskim i jego synami Janem, Stanisławem i Szczęsnym poręczyli Jakubowi Winiarzowi za synów młodszych, Stanisława i Szczęsnego, że będą go bronić przed wszelkimi roszczeniami w sprawie domu, położonego między (domami) Macieja Wieluńskiego i Jana Kudzina, w którym obecnie mieszka. Winiarz zapłacił już za niego całość sumy.
912.
Sąd zezwolił Jakubowi Szczepanowiczowi na wstrzymanie zajęcia beli sukna, którą Hanusz Leipolt z Krakowa pierwotnie obłożył sekwestrem u Macieja Kuninogi.
913. Jakub Stodolnik zeznał, że Jakub Wierzchowski zapłacił wszystkie pieniądze, jakie mu zapisał.
914.
Jan Kudzin zrzekł się na rzecz Andrzeja Gajka i Nikiela Filca ogrodu zwanego Wyszowski wraz z domem, położonego między Jakubem Szczepanowiczem i Burkartem.
915. Marcin Żelazny oświadczył, że Nikel Filc zapłacił mu 30 grzywien długu.
916.
Grzegorz Kuncza oraz bracia Walenty i Andrzej wraz z ich matką Katarzyną, zgodzili się zapisać Małgorzacie żonie Grzegorza, a ich bratowej, 60 grzywien na domu położonym między Smajdą a Piescholinym, w którym mieszka tenże Grzegorz wraz z matką i braćmi.
917.
Mikołaj Bigwant zobowiązał się zwrócić rajcy Jakubowi Winiarzowi trzy grzywny do św.
Michała.
918.
Wencel sługa pana Macieja Szolwy z Krakowa ustanowił pełnomocnika we wszystkich sprawach (nie zapisano kogo).
919.
Mikołaj Hincza z Wrocławia uczynił Stanisława Białego swoim pełnomocnikiem we wszystkich sprawach sądowych.