Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sesja sądu gajonego wyłożonego - 12 lipca 1475 r.

1594. Pisarz grodzki Jan Siestrzeńcowicz ustanowił swoim pełnomocnikiem we wszystkich sprawach woźnego miejskiego Jana.
1595. Przedmieszczanin Adam Dudek ustanowił swoim pełnomocnikiem we wszystkich sprawach woźnego miejskiego Jana Wrąblowskiego.
1596. Maciej Konopka zeznał, że otrzymał całą zapłatę za kram (ławę) szewski od Katarzyny Stanisławowej.
1597. Czapnik Wojciech Tryks zrzekł się na rzecz Mikołaja Gorczycy domu na przedmieściu położonego na (przy) wale miejskim między domami Stanisława Pierzchały i Szymona Dyskiego.
1598. Mikołaj Gorczyca zrzekł się na rzecz cieśli Stanisława Szyrzawy domu na przedmieściu, położonego na (przy) wale miejskim, między domami Stanisława Pierzchały i Szymona Dyskiego, w zamian za ogród.
1599. Stanisław Szyrzawa zrzekł się na rzecz Doroty Bachanowej domu na przedmieściu, położonego między domami Stanisława Pierzchały i Szymona Dyskiego.
1600. Cieśla Stanisław Szyrzawa zrzekł się na rzecz Mikołaja Gorczycy ogrodu położonego na przedmieściu, między ogrodami bednarza Michała i Mikołaja Czecha, w zamian za dom.
1601. Mikołaj Czech położył przed sądem pieniądze za dom Handzela, odwołując się do prawa bliższości.