Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sesja sądu gajonego wyłożonego - 11 września 1471 r.

1095.
Jan syn Tomasza z Krężnicy, szwagier Małgorzaty Zdunkowej, otrzymał szary płaszcz, który w testamencie zapisał mu jej mąż.
1096.
Stanisław Grzanczycz zrzekł się na rzecz Mikołaja Stawireja domu położonego przy (domu) Macieja Goczałka i Czarniczyny.
1097.
Uczyniono zgodę między Piotrem Pejneszem i jego bratową Agnieszką Ćwikiełczyną w sprawie domu położonego poza miastem. Agnieszka ma płacić z tego domu Piotrowi czynsz roczny w wysokości pół grzywny. Jeżeli zajdzie konieczność budowy domu, obie strony poniosą jej koszty, zaś Agnieszka ma prawo mieszkać w tym domu aż do śmierci.