Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sesja sądu gajonego wyłożonego - 11 września 1465 r.

147. Jakub Stodolnik przedstawił (do wykupu) ogród Sawnicy (jako zastaw?) za dwie kopy i sześć i pół groszy (por. nr 141).
148. Anna żona Marka uczyniła Grzegorza Fiola swoim pełnomocnikiem we wszystkich sprawach.
149. Arbitrzy zeznali, że ułożyli ugodę w sprawie o prawo bliższości do kamienicy niegdyś Nebaka między Grzegorzem Goździem rajcą lubelskim a Apoloniuszem synem Urszuli córki Anny Pietrasiowej, żony Grzegorza Fiola. Fiol jako pełnomocnik Apoloniusza i w imieniu żony oraz ich dzieci, przyjął rezygnację Grzegorza Goździa i jego potomstwa z prawa bliższości, a Urszula wraz z potomstwem zeznała, że uzyskała zadośćuczynienie za działy po dziadkach i rodzicach.
150. (Zapis w znacznym stopniu zniszczony). NN sprzedał (?) połowę domu Jakubowi rzeźnikowi.
151. Mikołaj Wybiegany wykazał swoją niewinność w sprawie o suknię (z oskarżenia) Wacława (por. nr 137).
152. Martinus Burkat ustanowił Marcina Kudlka (pełnomocnikiem) w swoich sprawach.
153. Stanisław Szczuka po raz trzeci przedstawił (do wykupu) suknię, (zastaw) Bartosza kuśnierza (por. nr 136, 139).
154. Maciej pełnomocnik wójta lubelskiego ma w jego imieniu (przekazać) Wawrzyńcowi Lojkowiczowi ogród z domkiem położony za miastem, naprzeciw rzeki, obok postrzygacza sukna, w celu jego odnowienia, za czynsz roczny w wysokości florena. Jeśli (dotychczasowi jego) właściciele zechcą go odzyskać, wówczas mają zapłacić wójtowi zaległy od wielu lat czynsz, a naprawiony dom najpierw oddać Wawrzyńcowi.
155. Postanowiono (wystąpić) o pouczenie prawne, czy prawo nakazuje Elżbiecie Gembalinie wpisać do księgi sądu ławniczego jej pozew i zeznanie uczynione przez Jana Neideke przeciwko jej synowi Filowi.
156. Elżbieta żona Jana Gambali zeznała, że nie oddała temuż Gambali żadnych pieniędzy, jakie wcześniej za radą złych ludzi zobowiązała się mu dać, a które po śmierci jej (poprzedniego) męża Jana Neideke (miały być) odzyskane. Unieważnia uczynione za złą radą zrzeczenie się roszczeń do kamienicy i innych dóbr.