Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sesja sądu gajonego wyłożonego -10 października 1470 r.

957.
Świętochna Wawrzyńcowa zrzekła się na rzecz Maćka Mazura domu położonego naprzeciw Piotra Mążyka, między domami Hanuszowicza i kramarza Marcina.
958.
Przed burmistrzem i rajcami uczyniono ugodę między Andrzejem i Stanisławem synami Burharda Ostrogi (Ostrożyca) z Konopnicy a Jakubem synem Mikołaja z Konopnicy, kończącą waśnie i spory o dobra dziedziczne. Bracia Andrzej i Stanisław zostali z tych dóbr spłaceni, nałożono też wadium w wysokości 30 grzywien na stronę, która naruszyłaby ugodę.