Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sesja sądu - 22 listopada 1458 r.

43. Krawiec Grzegorz Suczej ma zwrócić Janowi Folkeborgowi kopę (groszy).
44. Jan Chudy uczynił przedmieszczanina Jana woźnego miejskiego swoim pełnomocnikiem we wszystkich sprawach.
45. Piotr Skorupa uwolnił Grzegorz Fiola (z długu?) w wysokości trzech grzywien.
46. Mikołaj przedstawił (do wykupu) czerwony płaszcz za trzy wiardunki (długu) woskownika Szymona.
47. Jan woźny przyjął w zastaw od krawca Miklasza dwie beczki na miód i sól.
48. Michał nie stawił po raz drugi Michała Chyły (przed sądem).
49. Michał komornik wójta nie stawił przed sądem Michała z Szydłowa.
50. Małgorzata siostra Przekory daruje swojemu bratankowi Wawrzyńcowi Przekorze dług kuśnierza Stanisława.