Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sesja sądu - 14 lutego 1470 r.

870.
W dzień św. Walentego wybrano nowego wójta i ławników. Wójtem został Jakub Szczepanowicz, zaś ławnikami: Stanisław Pierzchała, krawiec Miklasz, Piotr Piesz, złotnik Michał, Mikołaj Neko, Adamek, Jan Szarka.
871. Mikołaj Mnich złożył (do wykupu) zastaw, mianowicie płaszcz zastawiony za 40 groszy.
872.
Mikołaj Opat sprzedał za 50 florenów przeorowi i zgromadzeniu św. Brygidy łan położony obok klasztoru Błogosławionej Marii Dziewicy z zastrzeżeniem, że łan ten podlegać będzie prawu miejskiemu.
873.
Jan Czarnota oświadczył, że od Jana Dłotlickiego otrzymał zadośćuczynienie za działkę, która należała do Chabiny, położoną obok Macieja Kuninogi i Witycha.
874.
Rajcy Jan Gambala i Jakub Kreidlar, przybywszy z rady, na której był obecny Jan z Rytwian marszałek Królestwa Polskiego oznajmili, że w ich obecności Jan Kudzin i Katarzyna Żakowa potwierdzili zawartą wcześniej w obecności kasztelana lubelskiego Kmity i podkomorzego lubelskiego Grota umowę dotyczącą sprzedaży kamienicy. Katarzyna do 29 IV ma przekazać Kudzinowi kamienicę, a on ma jej dać 80 grzywien w terminie wcześniej zapisanym. Kudzin ustanowił swoim pełnomocnikiem czapnika Jana na wypadek gdyby nie był obecny. Jednocześnie umorzone zostały wszelkie pozwy i oskarżenia zapisane w księgach (dotyczące tej sprzedaży).