Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sankcje za nie poddanie się kwarantannie - 16 lipca

Uchylanie się przez ludność żydowską od kwarantanny, wymusiło na władzach niemieckich wprowadzenie dotkliwych sankcji; zastosowano zbiorowe represje, w wyniku których za niepoddanie się lokatorów kwarantanie odpowiadał właściciel mieszkania oraz jego rodzina:

[...] wprowadzone zostają następujące sankcje:

1/ Właściciel mieszkania, którego choćby jeden lokator nie poddał się dezynfekcji obarczony zostaje odpowiedzialnością i zagrożony usunięciem całej rodziny wraz z meblami z zajmowanego lokalu.

2/ Eksmisja nastąpi na koszt właściciela po upływie 3-ch dni od daty wyznaczonej na odwszenie.

3/ Po wykonaniu eksmisji właściciel mieszkania zostaje skierowany do obozu pracy na 3 miesiące, zaś rodzina wysiedlona z Lublina.

Wydział Zdrowia przy Radzie Żydowskiej wzywa ludność by w interesie własnym i ogólnym nie usiłowała uchylić się od obowiązku odwszenia.