Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Ruch przedświąteczny w sferach złodziejskich

Frydman Marji Gustawie (Karmelicka 3) skradziono różną bieliznę, ogólnej wartości 200 zł. Wine Janowi (Niecała 16) skradziono torebkę damską zawierającą weksle in blanco na sumę 400 zł i 100 zł gotówką. Wójtowiczównie Stefanji (Żelazna 9) skradziono walizkę, zawierającą płaszcz damski, wartości 50 zł. Ignaszewski Mieczysław, właść. składu wódek- Krak. Przedm. 12, zameldował, że nieznani sprawcy za pomocą dobranego klucza lub wytrycha skradli mu 200 zł gotówką i 23 butelki spirytusu, wartości 172 zł. Małametowi Jakóbowi (Narutowicza 20) skradziono palto koloru szarego, wart, 50 zł. Brunszla Majerowi (Podzamcze 13) skradziono 160 klg. jabłek, wart. 200 zł. Gryn Stanisław (Rury Jezuickie, maj. Michalewskiego) zameldował o kradzieży ze sterty około 6 fur żyta, wart. 300 zł.